ادبیات کودکان و نوجوانان

اطلاع رسانی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان

کتابشناسی ادبیات کودکان: معرفی 32 عنوان کتاب در باره ادبیات کودکان و نوجوانان

 1. آقایاری، خسرو(1375). آشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان و معیارهای نقد و بررسی کتاب. تهران: سرآمد کاوش، 112ص
 2. اسکارپیت، دنیز (1371). ادبیات کودکان و نوجوانان در اروپا: چشم انداز تاریخی. ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم. مشهد: جهان اندیشه کودکان، 207ص
 3. امانی، غفور، آذرنوید، فریده (1383). ادبیات کودکان و نوجوانان. اردبیل: نیما کتیبه، 61ص
 4. ایمن، آهی؛ خمارلو، توران؛ دولت­آبادی، مهدخت (1352). گذری در ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران، شورای کتاب کودک، 174ص
 5. پلووسکی، آن (1363). بررسی ادبیات کودکان در کشورهای در حال رشد. ترجمه علی شکویی. تهران: ناظم، 188ص
 6. پولادی، کمال (1384). بنیادهای ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 312ص.
 7. جعفرقلیان، طاهره (1377). ادبیات کودکان (رشته علوم تربیتی). تهران: دانشگاه پیام نور، 108ص.
 8. حکیمی، محمود (بی­تا). سخنی در باره ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 55ص.
 9. حکیمی، محمود؛ کاموس، مهدی(1383). مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: آرون، 3ج.
 10. حجازی، بنفشه (1374). ادبیات کودکان و نوجوانان:  ویژگیها و جنبه­ها. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 272ص.
 11. رحمانی خیاوی، صمد (1383). ادبیات کودکان (ساختار شعر و قصه). تبریز: هماذر، 231ص
 12. رهگذر، رضا  (1368). نگاهی به ادبیات کودکان قبل و بعد از انقلاب. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 2ج.
 13. سامانیان، مصیب (1381). نگاهی به ادبیات کودکان و نوجوانان. مشهد: پژوهش توس، 140ص.
 14. سرامی، قدمعلی (1380). پنج مقاله در باره ادبیات کودک. تهران: ترفند، 127ص.
 15. سهراب (مافی)، معصومه (1372). 17 مقاله در باره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک، 243ص.
 16. 39 (سی و نه) مقاله در ادبیات کودکان ( 1363). تهران: شورای کتاب کودک، 
 17. شعاری­نژاد، علی­اکبر (1378). ادبیات کودکان. تهران: اطلاعات، 216ص
 18. صادقی، فرخ (1351). دو بررسی و گذری در چند و چون ادبیات کودک. تهران: رز، 86ص.
 19. علوی، سهیلا (1382). تاملی دیگر در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: یادواره کتاب، 191ص.
 20. علی­پور، منوچهر (1379). آشنایی با ادبیات کودکان. تهران: تیرگان، 1379، 135ص.
 21. غفاری، سعید (1381). گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان: به همراه کتابشناسی کتابهای مناسب. تهران: دبیزش، 128ص.
 22. قرشی، محمدحسین (1383). مجموعه مقالات همایش ادبیات کودکان و نوجوانان. بیرجند: گلرو، 316ص.
 23. قزل ایاغ، ثریا (1383). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه­ای برای کودکان و نوجوانان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 408ص.
 24. متولی، مجتبی (1361). نگرشی بر جنبه­هایی از ادبیات کودکان و نوجوانان سال 1359. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج  
 25. محمدی، محمد؛ قایینی، زهره (1380) تاریخ ادبیات کودکان ایران. تهیه شده در بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران. تهران: چیستا، 2ج.
 26. محمدی، محمد (1378). روش­شناسی نقد ادبیات کودکان. تهران: سروش، 355ص.
 27. محمدی، محمد (1378). فانتزی در ادبیات کودکان. تهران: روزگار، 480ص.
 28. ناظمی، یحیی (1385). ادبیات کودکان: رویکردی بر قصه­گویی و نمایش خلاق. تهران: نشر چاپار، 154ص.
 29. نکاتی در باره ادبیات کودکان (1356). تهران: شورای کتاب کودک، 51ص.
 30. نورتون دانا؛ نورتون، ساندرا (1382). شناخت ادبیات کودکان: گونه­ها و کاربردها از روزن چشم کودک. ترحمه منصوره راعی ...(ودیگران). تهران: قلمرو، 
 31. هاشمی نسب، صدیقه (1371). کودکان و ادبیات رسمی ایران: بررسی جنبه­های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان. تهران: سروش، 351ص.
 32. هانت، پیتر (1382). مقدمه­ای بر ادبیات کودکان. ترجمه بهاره خشی، مریم طاهریان و علیرضا ابراهیم آبادی. تهران: آرون، 368ص.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 19:4  توسط مهدی محمدی  |